Bedrijfswaardering

Vaak wordt een waardebepaling van uw bedrijf pas gedaan in het geval van een mogelijke verkoop. Echter, een bedrijfswaardering geeft u ook een goed beeld van waar u vandaag staat, en kan u handige aanknopingspunten (“value drivers“) bieden voor het verhogen van de waarde van uw bedrijf.

Waarderingsmethodiek

Een bedrijfswaardering voor commerciële doeleinden wordt bij voorkeur gebaseerd op toekomstige kasstromen. Als waarderingsmethodieken gebruiken we dan ook hoofdzakelijk de DCF- en APV-methode.

Hiervoor dienen allerlei aannames te worden gedaan. Denk aan: marktontwikkelingen, concurrentiepositie, risicofactoren, productontwikkelingen, competenties van het management en personeel, aanwezige activa, etc. Het toekennen van een bepaalde waarde aan al deze factoren berust op een gefundeerde onderbouwing en marktconforme uitgangspunten.

Onze bedrijfswaarderingen komen dan ook niet alleen tot stand op basis van cijfermateriaal. Uw input is voor ons van essentieel belang om tot een goede waardering te komen.

Waarde versus prijs

Eigenlijk is het heel simpel: uw bedrijf is net zoveel waard als wat de gek ervoor geeft. Een waarderingsrapport is dan ook niets meer dan een objectieve indicatie van de prijs die een koper onder bepaalde omstandigheden normaal gesproken bereid zou zijn om te betalen. Het voordeel van een waarderingsrapport is in ieder geval dat u weet welke elementen de waarde van uw onderneming bepalen en binnen welke bandbreedte u kunt onderhandelen!

Verhoog de waarde van uw onderneming

Omdat bij een bedrijfswaardering wordt ingezoomd op de cruciale sterktes, zwaktes, kansen en risico’s in verband met uw onderneming, krijgt u inzicht in de elementen die de waarde van uw bedrijf bepalen. Wij geven u inzicht in de manier waarop u invloed kunt uitoefenen op deze elementen om de waarde van uw bedrijf te verhogen.

2018-09-11