Disclaimer

Deze website is eigendom van Het CFO Bureau B.V. Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website zijn voorbehouden aan Het CFO Bureau B.V. Overname en/of kopiëren van (delen van) de website is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Het CFO Bureau B.V.

De verstrekte informatie op de website van Het CFO Bureau B.V. is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Het CFO Bureau B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop en/of daardoor verstrekte informatie. Voor alle inhoud, handelsmerken, beeld- of ander materiaal dat kan worden gevonden op deze website en waarvan het eigendom of gebruiksrecht niet berust bij Het CFO Bureau B.V., geldt dat het copyright voorbehouden blijft aan de respectievelijke eigenaars.

2017-09-08