Turnaround management

Lukt het u niet om uw organisatie verder te laten groeien? Of verkeert u in zwaar weer? Weet u niet hoe het verder moet? Op basis van een heldere analyse en een concreet actieplan kunnen wij u weer vooruit helpen. Wij laten u niet achter met een adviesrapport, maar helpen u daadwerkelijk met de uitvoering van de geformuleerde acties om uw organisatie weer op de rails te krijgen. Bijvoorbeeld door het maken van afspraken met schuldeisers.

Overzicht in barre tijden

Als de zaken niet lekker lopen dan zorgt dit voor veel stress. Juist in zo’n situatie is het belangrijk om rust en overzicht te bewaren. En daar zijn wij goed in! Samen met u brengen we de ontstane situatie in kaart en bekijken we of de problemen incidenteel of structureel zijn.

Vervolgstappen

Samen met u bekijken we welke mogelijkheden het bedrijf nog heeft om de problemen het hoofd te bieden. Vaak zijn er meerdere scenario’s / oplossingsrichtingen denkbaar. Wij leggen uit wat de consequenties van de verschillende opties zijn; voor u, voor uw schuldeisers en voor uw werknemers.

2018-09-11