Planning & control

Planning & control is een continu proces waarmee u de strategie van de organisatie scherp houdt en u de voortgang van de realisatie van de organisatiedoelstellingen in de gaten kunt houden. Daarmee is het een waardevol instrument voor het besturen van iedere organisatie. Het CFO Bureau is u graag van dienst bij het volgende:

 • Inrichten van een voor uw organisatie op maat gemaakte planning & control cyclus
 • Strategiebepaling
 • Scenario-analyse
 • Bepalen van organisatiedoelstellingen (SMART-methodiek)
 • Opstellen van begrotingen
 • Inrichten van het rapportageproces
 • Periodieke managementrapportages
 • Periodieke analyses

De planning & control cyclus

Grofweg bestaat planning & control uit de de volgende stappen:

 1. De planning begint met een analyse van de strategische opties.
 2. Op basis daarvan worden de doelstellingen bepaald.
 3. Vervolgens worden begrotingen en uitvoeringsplannen opgesteld.
 4. De uitvoering wordt in de gaten gehouden door middel van periodieke rapportages en analyses. De frequentie van deze rapportages en analyses moet zijn afgestemd op de specifieke informatiebehoefte binnen uw organisatie. Het doel hiervan is dat er tijdig kan worden bijgestuurd.
Planning & control cyclus

2018-09-11