E-mail disclaimer

Deze e-mail en eventuele bijlage(n) zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zijn strikt persoonlijk & vertrouwelijk. Indien deze e-mail niet voor u bestemd is, verzoeken wij u dit bericht en eventuele bijlage(n) aan Het CFO Bureau terug te sturen en alle kopieën ervan te wissen en te vernietigen. Het CFO Bureau is niet aansprakelijk voor virussen in dit e-mailbericht en/of enige bijlage(n) of voor schade ontstaan door het onjuist zijn, onvolledig zijn en/of niet-tijdig ontvangen van de inhoud van dit bericht.

2017-09-10