Business intelligence & data analyse

In de huidige digitale wereld is steeds meer data beschikbaar. Als ondernemer kunt u enorme voordelen behalen door deze data te gebruiken voor het nemen van betere beslissingen. Beslissingen die zorgen voor meer omzet, lagere kosten, betere kwaliteit. Kortom: slim omgaan met data leidt tot betere prestaties!

Van data naar actie
Bij veel organisaties stopt data-analyse bij het rapportageproces, oftewel het visualiseren van data (business intelligence). Het resultaat is prachtige dashboards boordevol tabellen en grafieken. Maar wat zegt dit nu eigenlijk? En durft u op basis van deze rapportages wel belangrijke beslissingen te nemen?

Onze visie is dat goede data-analyse voor een belangrijk deel mensenwerk is én blijft! Data is pas waardevol als deze uiteindelijk leidt tot de juiste acties. Onze Chief Future Officers gaan daarom drie stappen verder:

  1. Wij zorgen ervoor dat uw rapportages zijn afgestemd op uw informatiebehoefte, afgeleid van de strategie van uw organisatie.
  2. Wij helpen u uw rapportages te interpreteren zodat u het gewenste inzicht krijgt.
  3. Als onafhankelijke adviseur van buiten uw organisatie durven wij u prikkelende vragen te stellen en scherpe adviezen te geven op basis van de uitgevoerde analyse, zodat u uiteindelijk de juiste beslissingen kunt nemen.
Van data naar actie
Van data naar actie

Onze drie principes bij data-analyse
Als het gaat om data-analyse hanteren wij drie principes:

1. Nice to know vs. Need to know: analyse- en rapportageprocessen kunnen zeer complex en tijdrovend worden door de hoeveelheid beschikbare data. Wij helpen u structuur aan te brengen in uw data en zorgen ervoor dat u de juiste data verzamelt.

2. Less is more: liever één ding goed doen, dan drie dingen half. Het stellen van prioriteiten is essentieel om doelen te halen. Hetzelfde geldt voor informatievoorziening. Wij geloven in kernachtige rapportages die enkel relevante stuurinformatie bevatten.

3. What gets measured gets improved: wij helpen u de juiste dingen te meten. En helpen u data-gedreven beslissingen te nemen die bijdragen aan de realisatie van de strategie en organisatiedoelen. Zo leidt het data-analyseproces tot betere prestaties.

2018-09-11